Aktuellt

Change Through Action

Vi jobbar aktivt med hållbarhet på ZILLOMAN och detta intygas med denna fina symbol från PURE ACT som leder detta hållbarhetsarbete hos oss.

Looks

Hållbarhet

Under våren 2021 har vi genomgått en seminarieserie som vi valde att kalla “Hållbarhet i ny strategi”. Förutom att hållbarheten är avgörande för vårat strategiarbete, ligger som bas i vår värdegrund, så är det dessutom ett verktyg i vårt arbete med kunder. Vi har valt att analyserar deras hållbarhetsrapporter och strategier i syfte att, som liten aktör, hjälpa stora företag att arbeta marknadsstrategiskt med hållbarhet i fokus.

Vi har valt ut ett antal väsentlighetsområden baserat på de globala målen. Nu senast la vi till mål 11 eftersom mycket av vårat arbete handlar om öka det sociala kapitalet i stadsdelar.

Change Through Action!

Läs mer om PURE ACT här.

Galleri