ZILLOMANS policy rörande covid-19

Denna policy rörande Covid-19 har ZILLOMAN tagit fram för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens restriktioner efterlevs under alla uppdrag som vi utför och internt. Nedan följer ett antal situationer där vi specificerar hur ZILLOMAN vidtar konkreta åtgärder utifrån de restriktioner som fanns under pandemin. Om restriktionerna skulle återupptas ser vi över och gör eventuella justeringar allt eftersom myndigheternas restriktioner uppdateras.

Senast uppdaterad: 3e oktober 2022

På uppdrag

I enlighet med restriktionerna avser vi att inte samla folk under våra uppdrag, utan håller oss till  aktiviteter inom ett flöde. Om det ändå bildas folksamlingar vidtar vi följande åtgärder:

 • Anpassar antalet besökare efter restriktionerna
 • Arrangerar ett säkert turordningssystem
 • Ser till att besökarna håller avstånd

Vid entréer:

 • Presenterar vi förhållningsregler
 • Placerar vi ut golvmarkeringar för att tydliggöra avstånd mellan besökarna
 • Erbjuder vi besökarna handsprit

Vid köbildning:

 • Ser vi till att besökarna håller avstånd
 • Placerar vi ut golvmarkeringar för att tydliggöra avstånd mellan besökarna
 • Arrangerar vi ett säkert turordningssystem med kölappar
 • Använder vi avspärrningsband vid behov

Vid materialanvändning:

 • Desinficerar vi alla ytor
 • Upprättar vi ett system för hur material desinficeras mellan användning
 • Använder vi plasthandskar vid hanteringen
 • Erbjuder vi besökarna handsprit

Vid mat- och dryckesservering:

 • Använder vi plasthandskar vid hanteringen
 • Arrangerar vi ett säkert turordningssystem
 • Placerar vi ut golvmarkeringar för att tydliggöra avstånd mellan besökarna
 • Erbjuder vi besökarna handsprit

Internt

I produktion:

 • Sätter vi oss in i kundens riktlinjer, policyers och ställningstaganden för att på så sätt underlätta samarbetet samt värna om en samstämmig kommunikation
 • Upprättar vi riskanalyser för alla våra projekt och uppdrag

Vid bemanning:

 • Ser vi till att endast symtomfria är på plats
 • Har vi genomgång inför varje uppdrag gällande den senaste informationen och restriktioner så alla vet vad som gäller och kan agera korrekt
 • Vi ser till att medarbetare tvättar händerna, använder plasthandskar, har tillgång till handsprit i största möjliga mån

I vår kommunikation:

 • Meddelar vi våra medarbetare hur de bäst besvarar frågor om regler och förordningar rörande Covid-19
 • Säkerställer vi att allt som kommuniceras digitalt och analogt går i linje med de restriktioner som gäller vid tidpunkten

På huvudkontoret:

 • Finns alla förutsättningar för att kunna arbeta hemifrån
 • Ser vi till att undvika kommunala transportmedel i den mån det går
 • Stannar vi hemma vid minsta symptom