Hållbarhetspolicy

Omtanke är ett av ZILLOMANs värdeord. För oss innebär det att vi värnar om varandra och vår omgivning. Vi har expertkompetens inom hållbarhet och vi har analyserat vår verksamhets sociala och miljömässiga avtryck. Genom att agera hållbart har vi möjlighet att bidra till positiv förändring, dels i våra egna processer och dels genom att inspirera våra intressenter till att göra hållbara val.

Vi inkluderar alla medarbetare i arbetet då vi eftersträvar en stark hållbarhetskultur som kännetecknas av att vi alla förstår vår viktiga roll för den hållbara utvecklingen.

Efter noggrann analys och diskussion med intressenter har vi val att fokusera på fyra områden som vi bedömer är särskilt relevanta för vår verksamhet.

Hälsa och välbefinnande

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill främja deras arbets- och livsglädje. Det kräver att vi är lyhörda och ber om deras åsikter. För att höja motivationen erbjuder vi kompetensutbildningar av olika slag och för att stärka sammanhållningen anordnar vi regelbundna företagsaktiviteter.

Arbetsmiljö och ekonomisk tillväxt

Vi har gjort noggranna riskanalyser och håller på att ta fram skyddsrutiner på kontoret, i produktionen och på uppdrag. Utöver det försöker vi uppmärksamma och eliminera stressfaktorer. Vi har många unga medarbetare och det medför ett stort ansvar. ZILLOMAN vill visa gott föredöme och förbereda dem inför kommande utmaningar i arbetslivet.

Hållbar konsumtion och produktion

Vi bygger koncept som är hållbara över tid och som enkelt kan anpassas och fräschas upp. Vi väljer kvalitet framför kvantitet och återbrukar stora delar av våra lager. Vi producerar visst material själva och väljer annars att handla från lokala leverantörer i största möjliga mån. Vi är stolta över vårt hållbarhetsarbete men eftersträvar hela tiden att bredda vårt ansvarstagande.

Minskad ojämlikhet

Vi värnar om alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Olika perspektiv och erfarenheter ger oss möjlighet att leverera bra erbjudanden till våra kunder som i sin tur kan leverera värdefulla upplevelser i sina närområden. Tillsammans med våra kunder uppmärksammar vi gärna högtider och traditioner från olika kulturer.

MILJÖPOLICY PÅ ZILLOMAN

På ZILLOMAN värnar vi om vår omgivning genom att ständigt försöka minska verksamhetens miljömässiga avtryck. Vi tycker att alla miljömässiga utmaningar är viktiga men efter noggrann analys har vi förstått att vi kan bidra med störst positiv förändring inom området produktion och konsumtion. Därför fokuserar vi främst på insatser inom det området.

På HK innebär detta

 • Vi avfallssorterar, pantar flaskor och burkar
 • Vi köper i första han in ekologiska, rättvisemärkta och/eller miljömärkta varor
 • En stor del av våra interna möten sker via videolänk/telefon för att reducera utsläpp och effektivisera arbetet
 • Det finns cyklar att låna på kontoret för den som vill cykla och handla eller uträtta närliggande ärenden

I produktionen innebär detta

 • Vi väljer i första hand kvalitet framför kvantitet
 • Vi återbrukar stora delar av vårt lager
 • Vi producerar visst material själva
 • Vi hantera våra prylar varsamt genom att packa/förvara smart och rengöra/tvätta rätt
 • Vi försöker reparera trasiga prylar istället för att köpa nytt
 • Via planerar och samordnar inköpsrundor för att reducera utsläpp, effektivisera arbetet och minska konsumtion/spill
 • Vi handlar i största möjlig mån med lokala leverantörer
 • Vi bygger hållbara koncept som enkelt kan anpassas och fräschas upp
 • Vi erbjuder ett brett utbud av hållbara aktiviteter att genomföra under event och är positiva till att ta fram nya
 • Vi transporterar i första hand prylar med bil och medarbetare kommunalt
 • Vi uppmuntrar matlåda för att minska konsumtionen av engångsartiklar och matsvinn
 • Vi avfallssorterar i den mån det är möjligt
 • Vi försöker inspirera och uppmuntra våra kunder att göra hållbara val

På uppdrag innebär detta

 • Vi transporterar i första hand prylar med bil och medarbetare kommunalt
 • Vi uppmuntrar matlåda för att minska konsumtionen av engångsartiklar och matsvinn
 • Vi avfallssorterar i den mån det är möjligt
 • Vi försöker inspirera och uppmuntra våra kunder att göra hållbara val