INVIGNINGAR

Invigningar är något vi har stor erfarenhet av. Vi har invigt allt från handelsplatser, restauranger och returparker.

Tillsammans med Tumba Centrum arrangerade vi en nyinvigning av deras centrum för att fira att en omfattande renovering av centrumet blivit klar. Vi gjorde en noggrann målgruppsanalys för att täcka in alla målgrupper. Vi delade upp invigningen på två dagar med fokus på förfest på fredagen och invigningsfest på lördagen. För att få maximal marknadsföring med en inte allt för stor budget delade vi ut kaffe och personliga inbjudningar vid två pendeltågsstationer under fredagsmorgonruschen. 

Mål: Fira invigningen av nya Tumba Centrum, en härlig inflyttningsfest för hela familjen.

Målgrupp: Boende i närområdet. Familjer, vuxna och barn.

Kund: Tumba Centrum.