BYGGA & BO

När vi bygger nya bostadsområden och uppdaterar gamla vill vi nå mål som modernisering, expansion och integration. Vi vill att spekulanter och boende ska känna att deras intressen blir väl tillgodosedda och trivselfaktorn blir pricken över i. På ZILLOMAN har vi erfarenhet att hjälpa till i kommunikationen med levande upplevelser och ofta är vi med redan i projekteringsfasen. Inom ramen för det vi kallar för Bygga & Bo har vi hjälpt flera kunder med detta, bland annat Riksbyggen. Nedan ser ni bilder från när vi tillsammans med dem ordnade en festival i Sundbyberg och då de hade en utställning om Beckomberga på Stockholms Stadsmuseum.

Mål: Skapa levande upplevelser i samband med nya byggnadsprojekt. 

Målgrupp: De som lever, bor och arbetar i områden under utveckling.

Kund: Riksbyggen.